שירות ומידע

  • מאשר\ת פנייה ללשכת האשראי בבקשה לקבלת חיווי אשראי אודותי - בהתאם לחוק נתוני אשראי התשע"ו - 2016            
  • הנני מסכים לתקנון ומדיניות הפרטיות.            
  • ההלוואות ניתנות לתקופה של מינימום 4 חודשים ומקסימום 24 חודשים *  
  • פירעון מוקדם אפשרי בכל שלב בהתאם לתנאי ההלוואה *            
  • הריבית הסופית להלוואה תקבע לאחר בדיקת מסמכי ההלוואה ובכפוף לאישור החברה *            
  • החזר ההלוואה בשיקים או הוראת קבע בלבד – לא ניתן לשלם את ההחזרים בכרטיס אשראי *            
  • עמלת פתיחת תיק חד פעמית בהתאם לגובה ההלוואה ותתווסף לסכום הכולל *            
  • הלוואה לדוגמא: הלוואה על סך 10,000 ש"ח בהחזר של 12 תשלומים שווים של 963 ש"ח לחודש ובסכום כולל של 11,500 ש"ח. הדוגמא מייצגת ריבית שנתית מקסימאלית של 15.1%            
  • ההחזר הסופי על ההלוואה יקבע ביום לקיחת הלוואה בפועל ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה *            
  • אי עמידה באחד התשלומים במועד תגרור תוספת פיגורים כדין, הוצאות משפטיות והליכי גבייה בהוצאה לפוע            
הלוואה