הלוואה

שוק האשראי החוץ בנקאי

שוק האשראי החוץ בנקאי השתכלל משמעותית בעשור האחרון, כאשר מלבד גופים מוסדיים נכנסו לשוק חברות ניכיון צ'קים, וחברות נוספות, המציגות בשנים האחרונות צמיחה דו ספרתית בפעילות, וגם לאחר הנגיסה בשוק האשראי לעסקים קטנים ובינוניים הנאמד במעל 200 מיליארד ₪, הפוטנציאל להתרחבות הוא גדול. בהקשר זה יש לציין כי השינויים הרגולטוריים בשנים האחרונות מגבירים בצורה משמעותית את היכולות התחרותיות של הגופים החוץ בנקאיים. בהקשר זה חוק נתוני האשראי מעניק דחיפה גדולה ליכולות החיתום של אותם גופים.

הלוואה
על פי ניתוח של מדרוג, נכון ליום 30 ביוני 2020 , היקף תיקי האשראי של חברות המימון החוץ בנקאי הצטמצם כתוצאה מהקטנת החשיפה של החברות לענפים עם פגיעות מוגברת בשל משבר הקורונה, הקשחת מדיניות החיתום וטיוב תיק הלקוחות. עוצמת הצמצום בתיק האשראי משתנה על פני החברות, ונובעת ממנעד רחב יחסית של מודלים עסקיים, חשיפה ענפית עם פרופיל סיכון שונה וקיטון במקורות המימון הזרים בחלק מהחברות.
הלוואה
הלוואה
הלוואה
הלוואה