הלוואה

אודות האגודה

אגודת הלוואה וחסכון זיכרון יעקב ובנותיה, אגודה שיתופית בע״מ נוסדה בשנת 1906 במטרה לתת שירותים פיננסיים לתושבי זיכרון יעקב וסביבתה. עד לשנת 1974 פעלה האגודה כבנק לכל דבר ולרשותה עמד רישיון בנקאי מלא. בשנת 1974 מכרה האגודה את הרישיון לבנק לאומי ומאותו יום ואילך יכולה הייתה להעניק שירותי אשראי לחברי האגודה בלבד. באפריל 2018 הקימה האגודה חברה בת בבעלות מלאה בשם זיכרון יעקב ובנותיה בע״מ וזאת על מנת להעמיק את פעילות מתן האשראי ולהרחיבה מחוץ למעגל חברי האגודה. לצורך האמור לעיל נדרשה החברה לרישיון מורחב למתן אשראי ואכן במרץ 2019 קבלה את הרישיון האמור.

בשנים האחרונות וביתר שאת בתקופה הנוכחית אנחנו עדים לכמה תהליכים מקבילים, פריחה והתמקצעות בשוק האשראי החוץ בנקאי וזאת כאמור במסגרת הסדרת הרגולציה והפיקוח על השוק.

 

הנכסים העומדים כיום לרשות החברה החדשה הינם כדלהלן:

 • ניסיון וידע עמוק במתן וניהול אשראי הכולל מעל 100 שנות פעילות
 • רישיון מורחב למתן אשראי
 • קשר ישיר ועקיף לכמות גדולה של לקוחות הכוללת, בין היתר, מעל ל-100 קיבוצים, שחבריהם עשויים להיות לקוחות פוטנציאלים של החברה
הלוואה

יעדים

מטרת הקבוצה להיות שחקן מוביל בתחום הפיננסי בישראל, שיכלול את התחומים הבאים:

 • ​​​​הבטחת פירעון צ'קים
 • מימון ציוד וכלי רכב
 • סליקת כרטיסי אשראי מאגד (בתכנית)
 • ניכיון צ'קים פרטיים ומסחריים
 • מימון יבוא
 • ארנק דיגיטלי (בתכנית)
 • הלוואות גישור כנגד בטוחות
 • מימון משרדים
 • הרחבת הרישיון לחברה לתחום השירותים הפיננסיים (כרטיסי אשראי) ושירותי מטבע
הלוואה